Bibb County High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Please Create A Marquee

Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:45 AM 9:00 AM 75 min
Period 2 9:04 AM 10:19 AM 75 min
Period 3 10:23 AM 10:51 AM 28 min
Period 4 10:55 AM 11:23 AM 28 min
Period 5 11:27 AM 11:55 AM 28 min
Period 6 11:59 AM 12:27 PM 28 min
Period 7 12:31 PM 1:46 PM 75 min
Period 8 1:50 PM 3:05 PM 75 min